Wachtwoord wijzigen


Medewerkers
- Nieuwe wachtwoorden wijken af van eerdere wachtwoorden, bestaan uit minimaal 10 karakters en moeten tekens bevatten uit drie van de volgende vier categorieën:
     • Hoofdletters (A tot en met Z)
     • Kleine letters (a tot en met z)
     • Cijfers uit het tientallig getalstelsel (0 tot en met 9)
     • Niet-alfanumerieke tekens (zoals, !, $, #, %)
- Bij problemen kun je contact opnemen met de Centrale Service Desk: helpdesk@hu.nl op 088 481 6666
- Wanneer je wachtwoord is gewijzigd wordt een bevestigingsmail verstuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven bij de SMS-registratie. Als je dit nog niet gedaan hebt wordt de bevestigingsmail verstuurd naar je HU e-mailadres.

Studenten
-Nieuwe studenten ontvangen hun nieuwe wachtwoord per e-mail (via het e-mailadres zoals dat in Studielink is ingevuld).
-Indien je je wachtwoord vergeten bent, ga dan naar https://www.wachtwoordvergeten.hu.nl of bel de Centrale Service Desk (088 481 6666).