Wachtwoord wijzigen


Maak je gebruik van HU-email, draadloos netwerk (Eduroam) en/of HU-Skype voor bedrijven op andere apparaten? Dan is het noodzakelijk dat je de wijziging van je wachtwoord ook op deze apparaten doorvoert.
Deze apparaten kunnen zijn: Laptop, Smartphone, Tablet, Thuis computer.


Medewerkers en studenten
- Nieuwe wachtwoorden wijken af van eerdere wachtwoorden, bestaan uit minimaal 10 karakters en moeten tekens bevatten uit drie van de volgende vier categorieën:
     • Hoofdletters (A tot en met Z)
     • Kleine letters (a tot en met z)
     • Cijfers uit het tientallig getalstelsel (0 tot en met 9)
     • Niet-alfanumerieke tekens (zoals, !, $, #, %)
- Bij problemen kun je contact opnemen met de Centrale Service Desk: helpdesk@hu.nl op 088 481 6666 en kies voor overige vragen.
- Wanneer je wachtwoord is gewijzigd wordt alleen bij medewerkers een bevestigingsmail verstuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven bij de SMS-registratie. Als je dit nog niet gedaan hebt wordt de bevestigingsmail verstuurd naar je HU e-mailadres.

Nieuwe studenten
-Nieuwe studenten ontvangen hun nieuwe wachtwoord per e-mail (via het e-mailadres zoals dat in Studielink is ingevuld).
-Indien je je wachtwoord vergeten bent, ga dan naar https://www.wachtwoordvergeten.hu.nl of bel de Centrale Service Desk (088 481 6666).
 

Let op! Als je vergeet je wachtwoord te wijzigen op één van de eerder genoemde apparaten, loop je het risico dat je account geblokkeerd wordt! Dit omdat het apparaat nog het oude wachtwoord gebruikt.
Als je een laptop van de HU gebruikt en thuis werkt, is het verstandig eerst een VPN-verbinding op te zetten. Zo wordt het wachtwoord op je laptop ook aangepast.